TIN BUỒN: FRERE PHILIBERT LÊ VĂN CẨN ĐÃ QUA ĐỜI

Được tin Frere Philibert Lê văn Cẩn vừa qua đời tại Lasan Mai Thôn, Sài Gòn vào ngày 30 tháng 10 năm 2014, anh em cựu học sinh Lasan Bá Ninh tại Việt Nam đã đến phân ưu, đọc kinh, đặt vòng hoa phân ưu và đưa tiễn Frere đến nơi an nghĩ cuối cùng


Xin mọi người chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho Frere được lên chốn Thiên Đàng
Và  xem thêm về bản tin tại các links sau:

 http://www.lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1987
http://www.lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1985

VÀ MỚI ĐÂY NHẤT ANH DƯƠNG ĐỨC MINH, NIÊN KHÓA 1970 QUA ĐỜI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2014, BẠN LÊ VĂN HẢO ĐÃ ĐẠI DIỆN NIÊN KHÓA 1975 ĐẾN PHÚNG ĐIẾU GIA ĐÌNH ANH MINH . XIN CÙNG HỢP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN VINCENTE

Ngoài ra nhóm Lasan Bá Ninh đau buồn báo tin Thầy Việt Văn Nguyễn văn Thừa cũng đã lìa trần trong năm 2014 . Xin chúng ta cầu nguyện cho Thầy sớm yên giấc nghìn thu trong cõi vĩnh hằng
Thành kính phân ưu !