BẠN BÁ NINH HOA KỲ HỌP BẠN BÁ NINH NHA TRANG

Hình ảnh bạn Nguyễn Đức Phương ,Texas (mặc áo màu hồng) về thăm và gặp bạn Bá Ninh Nha Trang, tháng 6, 2013